HomeΕνημέρωση

Ενημέρωση

28/6/2017

 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

 

Ουκ ένι Ιατρικήν ειδέναι, όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος. Απο μέν ησυχίης και ραθυμίας ή δειλίη αύξεται, απο δέ της ταλαιπωρίης και των πόνων αι ανδρείαι.

                                                                                                                           Ιπποκράτης

 Περάτωση τρειών (3) βιβλίων-δοκιμίων από την κα. Αποστολία Α. Ακριβούση- Προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, σε συνεργασία με ξένη Ακαδημία Επιστημών και ξένο Εκδοτικό Οίκο. Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων των ως άνω βιβλίων ανήκουν στην  κα. Αποστολία Α. Ακριβούση, κατ' επέκταση στην Ι.Υ. Λαμίας & στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελλάδος (HELLAS), όπως αυτά διέπονται από από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό,  και Διεθνές δίκαιο.

Βιβλίο πρώτο (1): Αφορά την Θεσμική-Επιστημονική στοιχειοθέτηση της Υπηρεσιακής-Νομοθετικής πρότασης της Ι.Υ. Λαμίας αρχομένης από το 2011, ήτοι:

Α. Συνταγματική Αναθεώρηση του Θεσμού του Ιατροδικαστή, κατ' αναλογία, των Δικαστικών Λειτουργών (120 εδάφια-άρθρα).

Β. Ίδρυση Σώματος Ιατροδικαστών (144 εδάφια-άρθρα).

Γ. Κανονιστικός Κώδικας Ιατροδικαστών και άμα Ιατροδικαστικών Πράξεων  (144 εδάφια-άρθρα).

Δ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους  (120 εδάφια-άρθρα).

Ε. Αλλαγές Άρθρων και Παραγράφων του Κ.Π.Δ., που άπτονται Ιατροδικαστών, Ιατροδικαστικών Πράξεων (144 εδάφια-παρατηρήσεις).

ΣΤ. Εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου, σε ότι αφορά Ιατροδικαστικές Πράξεις, με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο (120 εδάφια-άρθρα).

Η συγκεκριμένη Θεματολογία-Ανάλυση έχει παρουσιαστεί σε Ελληνικό-Ευρωπαϊκό-Διεθνές-Επιστημονικό Περιβάλλον, κατά τα Έτη 2013-2015 & 2016.

 

Βιβλίο δεύτερο (2): Ιατροδικαστική Μονογραφία της Σοιχειοθέτησης του Εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητος της Σφαγής του Διστόμου, ήτοι:

Α. Διακόσιες εννιά (209) Ιατροδικαστικές Γνωμοδοτήσεις Προσομοίωσης Θανατολογίας.

Β. Διακόσιες εννιά (209) Ιατροδικαστικές Γνωμοδοτήσεις Προσομοίωσης Κλινικής Ιατροδικαστικής.

Γ. Επεξεργασία Ιστορικών Αρχείων και Δικαστικών εγγράφων, φωτογραφιών σε σχέση με την Ιατροδικαστική Έρευνα κατά μόνας και εν συνόλω.

Δ. Τέθηκαν και Ταξινομήθηκαν  οι πιθανότερες εκδοχές Διακοσίων εννέα (209) μηχανισμών θανάτων, μέσων που χρησιμοποιήθηκαν ως προς την πρόκληση του θανάτου.

Ε. Μελετήθηκαν οι αναφορές σε βιασμούς (  Προσομοίωσης Κλινικής Ιατροδικαστικής Γνωμοδότησης).

 

Βιβλίο τρίτο (3): Αφορά Περιστατικά μείζονος Ιατροδικαστικής σημασίας, και άμα μείζονος Επιστημονικού Ενδιαφέροντος, που ασχολήθηκε η κα. Αποστολία Α. Ακριβούση.

 

Τα ως άνω τρεία (3) Βιβλία-Δοκίμια, είναι στην φάση των διορθώσεων και είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε ότι αφορά το Πρώτο (1) Βιβλίο, με συμβολαιογραφική πράξη, διευθετέιται ποσοστό των εσόδων για την ενίσχυση χωροταξικής-υλικοτεχνικής υποδομής της Ι.Υ. Λαμίας αφενός, αφετέρου δε, για την συνεχή επιμόρφωση των Υπαλλήλων Αυτής, και για ο

όποιες έτερες ανάγκες Αυτοί χρειαστούν.

 

                                                                                                Μετά Τιμής από την Ι.Υ. Λαμίας

 

Λαμία 28-06-2017

 

 22/09/2016

 3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ      

21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας Ενημερώνουμε , ότι στις 21 έως και 23 Οκτωβρίου του 2016 , θα λάβει χώρα στη Λαμία το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας .

Το Ανωτέρω Συνέδριο , Μείζονος Σημασίας, έρχεται, σε συνέχεια των δυο ήδη Γενομένων Πανελλήνιων Συνεδρίων: 1ο Συνέδριο, στη Λαμία,29 και 30 Μαίου 2010 με θέμα : «Εφαρμογή της Σύστασης NoR (99)3 Του Συμβουλίου των Υπουργών των Κρατών Μελών , για την Εναρμόνιση των Κανόνων των Ιατροδικαστικών Πράξεων (Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών στις 2 Φεβρουαρίου 1999 στην 658η Συνεδρίαση)» και 2ο Συνέδριο, στο Καρπενήσι, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα: «Τρομοκρατία», στο Πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Διαφάνειας και άμα 100 Χρόνων Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους, 1910-2010.

Η Θεματολογία του Ανωτέρω Συνεδρίου, Οριοθετείται και Προτείνεται, όπως ήδη έχετε Ενημερωθεί από τις εξής κάτωθι ενότητες:

Α.  Συνταγματική Αναθεώρηση του Θεσμού του Ιατροδικαστή, κατ’ αναλογία,  των Δικαστικών Λειτουργών.

Β.  Ίδρυση Σώματος Ιατροδικαστών.

Γ.  Κανονιστικός Κώδικας Ιατροδικαστών και άμα Ιατροδικαστικών Πράξεων.

Δ.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους.

Ε.  Αλλαγές Άρθρων και Παραγράφων του Κ.Π.Δ., που άπτονται  Ιατροδικαστών , Ιατροδικαστικών Πράξεων .

ΣΤ. Εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου, σε ότι αφορά Ιατροδικαστικές Πράξεις , με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

            Ο Όρκος του Ιατροδικαστή είναι στην Ψυχή του και στη Συνείδησή του , αφενός, ο Έλλην δε επιθυμεί το Εύδαιμον , άρα εστί Μεγάθυμος αφετέρου, κατά συνέπεια λοιπόν ο Πολιτισμός της Σκέψης μας , μας Ωθεί στο να Σας Προτείνουμε , όλα τα Ανωτέρω , ενόψει και της Διαχρονικής , γενικής , Έκπτωσης των Αξιών .Απότοκος Αυτής της Έκπτωσης , γεννάται η Ανάγκη Γέννησης και άμα Αναγέννησης του Θεσμού, διότι άλλως Οδηγούμεθα Νομοτελειακά σε Παρακμιακό Αφανισμό, Εκατό Χρόνια μετά την Ίδρυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους.

            Τέλος, Ευελπιστούμε ,Πιστεύουμε , Προσδοκούμε στην Αρωγή, Παρουσία, Στήριξη- Υποστήριξη , διότι για Εμάς είναι Θέμα Αξιοπρέπειας, Θετικής Σκέψεως , Αισιοδοξίας και άμα Επιστημονικού Οράματος , στο Πλαίσιο του Εγγυητικού Μας Ρόλου, στην απονομή του Δικαίου και άμα της Ιατροδικαστικής Επιστήμης deLegeArtis, και όχι μόνον στον Ελλαδικό Χώρο.

Ειδικό επίσης Αφιέρωμα στην Σφαγή του Διστόμου.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων.
Πέρας ώρας προσέλευσης : 11.00 π.μ. της 21 ης Οκτωβρίου 2016.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα

«1) Εγκυρότητα ή μη Ιατροδικαστικών , Διοικητικών , Υπηρεσιακών Ενεργειών , Προμηθειών , Ιατροδικαστή , ο οποίος τελεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

2) Αίτημα έγγραφης ανάκλησης , της Υπηρεσίας μας , του εγγράφου με αρ. πρωτ. ......(αρ.πρωτ.) της ........(ημερομηνία), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά ομοίως ,τον ως άνω Ιατροδικαστή.

3) Άμεση ενημέρωση για τις υπ. αρ. πρωτ. .........(αρ.πρωτ.) της ...........(ημερομηνία) και υπ. αρ. πρωτ. ...........(αρ.πρωτ.) της ..........(ημερομηνία) και της .......... (αρ.πρωτ.)της ........... (ημερομηνία) , ..............της Ι.Υ. Λαμίας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

Αξιότιμε κύριε Επιθεωρητά,

σε συνέχεια των υπ. αρ. πρωτ. ........... της ........... μετά των συννημένων αυτής (σύνολο σελίδων 14), της ........... της ........... (σύνολο σελίδων 2) και της ........... της ........... (σύνολο σελίδων 6) ............... της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας , μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει χώρα , ουδεμία ενέργεια , ουδεμία ενημέρωση .

Ενδεχομένως , πιθανόν , ο Αξιότιμος Υπουργός της Δικαιοσύνης , δεν Έχει Λάβει Γνώση , των αναφερθέντων μέχρι τώρα , από αυτούς που όφειλαν να τον Ενημερώσουν(δεν γνωρίζουμε , «ποιοί» αξιολογούν ,ενημερώνουν, τι είναι επείγον και σημαντικό και τι όχι) , διότι εάν Είχε Λάβει Γνώση , θα είχε Προβεί αφενός ,Άμεσα στις Ενέργειες , για την Αποκατάσταση της Νομιμότατος , αφετέρου δε, Άμεσα στις Ενέργειες Υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος.

Συνοψίζοντας :

1) Ο/Η ...........(αναφορά σε όνομα Ιατροδικαστού) , τελούσε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας , το Έτος 2013; (Προκύπτει από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου)

2) Οι Ιατροδικαστικές Πράξεις , Διοικητικές Πράξεις , Υπηρεσιακές Πράξεις , Προμήθειες κατά το διάστημα αυτό , από τον/την ως άνω αναφερόμενο/η , είναι Νόμιμες, Έγκυρες ή μη; Και αν είναι άκυρες , π.χ. Ιατροδικαστικές Πράξεις – Νεκροτομές , πως αποκαθίσταται η Νομιμότητα και η Εγκυρότητα ;

Μήπως , Εκταφές ή κάτι άλλο; Τι Νομιμοποίηση , έχουν τα Πιστοποιητικά Θανάτου , και όχι μόνον , από Ιατροδικαστή , που Τελεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, και Χρησιμοποιεί Λογότυπο και Σφραγίδα Υπηρεσίας ;

3) Είναι δύσκολη η ανάκληση του υπ' αρ.πρωτ . ........... της ..........., εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης , το οποίο είχε ζητήσει η ως άνω αναφερόμενη Ιατροδικαστής, και το έχει χρησιμοποιήσει σε Ποινική Δικογραφία , κατά ..........., το οποίο μήπως συνιστά περίπτωση της τυποποιούμενης , στο Ποινικό Κώδικα, περίπτωσης του εγκλήματος της Ψευδούς Βεβαίωσης (Διανοητικής Πλαστογραφίας) άρθρο 242 Π.Κ;

Σεβόμενοι τον Νόμο , περί Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, Αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας ,Περίληψη των Ανωτέρω Συμβάντων, και όχι μόνον , Υπέρ του Θεσμού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας , Υπέρ της Νομιμότητος και του Δημοσίου Συμφέροντος , Υπέρ της Διαφάνειας .

Συν. :

1) αρ. πρωτ. ........... της ...........

2) αρ. πρωτ. ........... της ...........

3) αρ. πρωτ. ........... της ...........

ΗΔΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

Go to top